Прелиминарне одлуке о финансирању невладиних организација

Чланови одбора за политику и финансије Со Грачаница, данас су на својој првој ванредној седници, једногласно одлучили да се пред одборницима СО Грачаница, на седници заказаној за 11 часова нађе укупно 11 тачака.
На данашњој седници, најпре је усвојен записник са прве редовне седнице, одржане дана 08.02.2016.године, а затим су једногласно усвојили предлог да СО Грачаница на седници од 11 часова, разматра и усвоји прелиминарне одлуке Комисије за доделу субвенција невладиним организацијама и удружењима за 2016.годину, на основу поднетих пројеката, а на предлог Владете Костића, председника општине Грачаница.
Одборници СО Грачаница расправљаће данас и о преносу неутрошених финансијских средстава из 2015. у 2016. годину, на предлог Славише Ничића, директора Одељења за буџет и финансије, као и о трансферу средстава из капиталних трошкова у робе и услуге, такође на предлог Славише Ничића. После тога ће се разматрати и предлог измена и допуна Пословника о раду СО Грачаница, на предлог Бранкице Костић, председавајуће Скупштине општине Грачаница.

Годишње извештаје о раду, који ће се наћи на седници СО Грачаница, члановима одбора представили су: директорка Одељења за образовање, културу, омладину и спорт, Гордана Тоскић, Дејан Јовановић, директор Одељења за планирање, урбанизам, катастар и заштиту животне средине, као и Милош Димитријевић, директор инспекције.

Одборници ће данас разматрати и Годишњи извештај о раду Полицијске станице Грачаница, који ће представити командир Полицијске станице, Братислав Трајковић.
Одбор за политику и финансије одлучио је да, као десету тачку дневног реда, одборници разматрају предлог одлуке о усвајању анекса меморандума Развој и управљање сектора уметности и ручних радова, између општине Грачаница и „РЕА“ Приштина – на предлог Владете Костића, председника општине Грачаница.
Под тачком разно, чланови одбора за политику и финансије, предложили су оснивање петочлане радне групе која ће испитати финансијско пословање Земљорадничке задруге, о чему ће одлучити одборници СО Грачаница на данашњој седници.