Дивље депоније, како их се решити?

На територији Општине Грачаница постоји десетак дивљих депонија. Иако су прошле године у акцији „Очистимо Грачаницу“  многе депоније уклоњене, а терен очишћен, поново настају нове.  Апели и опомене нису уродили плодом,  зато су  инспектори  Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општине Грачаница принуђени да новчано кажњавају несавесне грађане који одлажу отпад на местима која нису предвиђена за то.  У току прошле године новчано је кажњено петнаест појединаца. У прва три месеца ове године, написане су две казне неодговорним грађанима.  „ Казне су у опсегу од  20 до 200 евра, за физичка лица.

„У зависности од тога која се врста отпада баца и да ли се смеће баца  на јавним површинама или у реци, одређена је и висина новчаних  казни“, каже инспектор из општинског  Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине,  Стефан Поповић.

Како би проблем  дивљих депонија око Грачанице трајно био решен, Општина Грачаница је формирала радну групу, која је косовском  Министарству  заштите животне средине и просторног  планирањe предала пројекат за формирање  „Трансферног центра“ . У њему би,  кажу у Општини,  требало да  се сакупља и класификује стаклена и пластична амбалажа, комунални и биоразградиви отпад.  Међутим, посао око реализације овог пројекта компликује обимна бирократска процедура, истиче  председник општине Грачаница, Владета Костић.

„Прво треба неко  сертификован у систему Косова  да уради студију, не о изводљивости пројекта, него о утицају  на животну средину.  На основу те студије ми можемо од Министарства за заштиту животне средине  да тражимо дозволу за изградњу  „Трансферног центра“.  На крају треба обезбедити новац за његову изградњу“, рекао је Костић.

Изградња  „Трансферног центра“  за класификацију отпада неће бити одрживо решење уколико сви заједно не радимо на очувању свог животног окружења.  Неопходно је и путем различитих кампања утицати на свест грађана  да  требају бити одговорни  према својој животној средини,  кажу у општини Грачаница.

И.М.