Zahtevi za priznavanje diploma

Kako je objavio RTK 2, na osnovu dogovora između Kosova i Srbije, o međusobnom priznavanju diploma, objavljene su i adrese, na koje se mogu obratiti svi zainteresovani:

PRIŠTINA

Za priznavanje preduniverzitetskih diploma: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

E-pošta: avni.rexha@rks-gov.net

Internet stranica: www.masht-gov.net

Agima Ramadanija

10000 Priština, Kosovo

Za akademsko i stručno priznavanje: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

E-pošta: qamile.sinanaj@ks-gov.net

Internet stranica: www.masht-gov.net

Agima Ramadanija

Poštanski broj: 10000 Priština, Kosovo

BEOGRAD

Za preduniverzitetsko, akademsko i stručno priznavanje: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

E-pošta: diplomekim@mpn.gov.rs

Internet stranica: www.mpn.gov.rs

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd