Образовање, једини пут за очување културног идентитета Рома

Према подацима пописа из 2011. године, који су спровеле косовске власти, припадници ромске заједнице чине 5 % укупног становништва на територији општине Грачаница. Ово је једини званични податак о бројности ромске заједнице, али не и у потпуности релевантан, с обзиром да су попис тада бојкотовали и Срби и Роми. Када су право и положај ове заједнице у питању, крупније промене нису уочљиве. Позитивних помака има једино на локалном нивоу, каже Себастијан Шерифовић, заменика градоначелника за питање заједница.

„Општина Грачаница је једина општина на Косову која је ромски језик увела у службену утпотребу”, истиче Шерифовић и додаје да је “то један од најбољих корака ка очувању ромског идентитета и традиције“.

Очување ромског језика, традиције и културе, могуће је једино кроз образовање ове заједнице. На томе се пуних 16 година ради и Ромском образовном центру у Грачаници. Млади едукатори и волонтери раде са децом и припремају их за школовање. Успех је видљив, каже Демир Османи, координатор Ромског образовног центра

„Један од наших највећих успеха јесте што имамо децу женског пола у средној школи”, истакао је Османи. Рад са децом у овом центру, организован је у три групе, ту су предшколсци као и група деце нижих и виших разреда основне сколе. Са њима раде едукатори и 5 волонтера.

Представници ромске заједнице у локалној самоуправи истичу да је очување њиховог културног идентитета важно, али да су егзистенцијалана питања од веће важности него празновање Светског дана Рома. “Важније је да имамо социјално збринуте породице, асфалт и канализацију у ромским насељима”, каже Себастијан Шерифорвић из општине Грачаница и додаје, да би Роми на свој светски дан требало мање да певају, а више да се фокусирају на реалне ствари и потребе ове заједнице.

Реалност је, како истичу представници Рома, таква, да је на Косову дискриминација према њима све израженија. Они живе тешко, често на рубу егзистенције и без посла. Свега је четрнаесторо Рома на читавом Косову запослено у јавној администрацији. На локалном нивоу је ситуација другачија. У Општини Грачаница их је за последње две године, запослено двадесеторо.

 

И.М.