„А дрво је благородно, па ће да награди“

Замена сувих садница платана  новим, у парку, у центру Грачанице.