„A drvo je blagorodno, pa će da nagradi“

Zamena suvih sadnica platana  novim, u parku, u centru Gračanice.