Veliki petak – Dan Hristovog stradanja

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu. Na ovaj dan Hristos je mučen, ponižavan i razapet na ksrt, na kojem je okončao ovozemaljski život.  Na Veliki petak se ništa ne radi, a vernici bi trebalo da svoje misli usmere na strašno stradanje nevinog Hrista, koga su ljudi ponizili i razapeli na Golgoti u Jeusalimu.

Raspece 1

U noći između Velikog četvrtka i Velikog petka, Hrista su mučili i bičevali. Pontije Pilat je predao Isusa Jevrejima, rekavši da ne može da ga osudi, jer nije utvrdio nikavu Isusovu krivicu, nego, naprotiv, da je taj čovek nevin. Judejci su tvrdili da se Isus buni protiv imperatora, jer sebe proglašava carem, a za takav greh Rimljani moraju da kazne počinioca.

Kako je to bulo uoči najvećeg judejskog praznika, Pashe, običaj je nalagao da se jedan zatvorenik pusti na slobodu. Pontije Pilat je pitao narod koga da oslobodi, Isusa Hrista ili razbojnika Varavu, koji je ubio nekoliko rimskih vojnika.  Svetina, nahuškana od fariseja, tražila je Varavu. Pilat je pitao šta da uradi sa Isusom, a svetina je urlala: „Raspni ga, raspni ga!“

RRRR

Hristu su stavili trnov venac na galvu, a na pleća navalili teški krst i poveli putem i danas, više od dve hiljade godina kasnije, nosi ime Ulica bola.

Na brdu Golgota su postavili tri krsta, na koja su razapeli Hrista i dvojicu razbojnika. Hristov krst je bio u sredini.  Isus je posle svih pretpljenih muka i poniženja molio svog Oca nebeskog da oprosti ljudima jer ne znaju šta rade.

Kad je, oko tri sata popodne, svoj duh pradao Bogu Ocu, sva priroda, Božija tvorevina, pobunila se protiv nepravde i zločina – pomračilo se Sunce, otvorili su se grobovi, zemlja se tresla. Zavesa u hramu se rascepala na dvoje, a kamenje se raspadalo, uz stašan prasak i stene su pucale. Pored Krsta, ostala je Bogorodica sa apostolom Jovanom, Marijom Magdalenom i još nekim ženama.

TTTTT

Josif iz Arimateje je od Pilata izmolio da sa krsta skine Hristovo telo i sahrani ga. Pilat je, zato što je sutradan subota, kada se ništa ne radi, a da telo ne bi stajalo na krstu tri dana, dozvolio da Ga skinu sa krsta.

Hristovo telo su obavijeno platnom odneli u novu grobnicu, koju je Josif bio pripremio za sebe. Grob je bio uklesan u steni, a kada su položili Hristovo telo, na ulaz su stavili ogroman kamen. Rimljani su postavili straže unaokolo plašeći se da hrišćani ne uzmu telo.