Kostić: Opština Gračanica posvećena borbi protiv korupcije

Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, započela je drugu fazu programa protiv korupcije. Priznanje za podršku ovom programu, za prvu fazu, realizovanu od 2013-2016, dobili su gradonačelnici Gračanice, Prištine, Gnjilana i Đakovice.

“Opština Gračanica posvećena je borbi protiv korupcije zbog želje za perspektivnijom budućnošću i zdravijim društvom. Zato smo posvećeni jačanju transparentnosti i odgovornosti, poboljšanju javne uprave i usluga. U tom smislu, nastavićemo sa pružanjem podrške domaćim i stranim organizacijama koje su posvećene tom cilju”, rekao je, primivši priznanje, predsednik opštine Gračanica, Vladeta Kostić.

Druga faza programa podršci borbi protiv korupcije, trajaće do 2020.godine, a realizovaće je UNDP, zajedno sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Skupštinom i Vladom Kosova, opštinama, Sudskim savetom Kosova, Tužilavštvom Kosova i organizacijama civilnog društva.

A.Ć.