Šta će biti sa 46 radnika A.D. Magistrala – Beograd?

Redakciji Gračanica onlajn, upućeno je pismo radnika „Magistrale“, preduzeća čiji su radnici do marta meseca ove godine, radili na održavanju i čišćenju puteva u srpskim sredinama na Kosovu. Marta meseca ove godine, radnicima je ponuđeno da  rade u Beogradu, jer se punktovi na Kosovu zatvaraju. Imena potpisnika pisma, koja su poznata redakciji, ne objavljujemo, zbog straha radnika da će snositi posledice.  Objavljujemo pismo u celosti.

Poštovana, redakcijo,

Firma A.D. Magistrala je nastavila sa radom na Kosovu u teškom posleratnom periodu 2004. godine, registrovana pri UMNIK adminiszraciji. Radnici su se u veoma teškim uslovima, bez adekvatne opreme i sredstava, trudili da ispune svoje obaveze. Naime, oni su bili zaduženi za održavanje lokalnih puteva u srpskim enklavama. U teškim zimskim uslovima, čistili su i održavali puteve. Na taj način, omogućavali su srpskom stanovništvu da normalno funkcioniše i kreće se. Samim tim, radnici su sebi i svojim porodicama olakšali egzistenciju jer su za svoj rad dobijali plate, kojima su bili zadovoljni. Republika Srbija je obezbeđivala sredstva za njihov rad.
Radnici ove firme uglavnom imaju nizak životni standard, ali su uz rad na svojim imanjima, uspevali su da opstanu. I tako, uz neprekidnu borbu za opstanak i ostanak na svojim ognjištima, prolazile su godine. Nisu želeli da napuste Kosovo, tu su ostali zajedno sa svojim porodicama, uprkos brojnim pritiscima,
sve dok marta meseca nisu obavešteni, da zbog nastalih tehničkih problema, njihova firma sa sedištem u Beogradu, zatvara svoje punktove na Kosovu, tj. na Brezovici, u Prekovcu, Ranilugu i Donjoj Gušterici. Koji su to tehnički problemi, radnicima nije rečeno.

Njima je ponuđen novi aneks ugovora u kome stoji, da ako ga ne potpišu, dobijaju otkaz, a ako potpišu, njihovo radno mesto je u Beogradu. Uplašeni za svoja radna mesta,  okupljali su se i obraćali na više adresa. Želeli su da pomognu sebi i svojoj firmi da nastavi sa radom.
Obratili su se Koordinacionom centru, predsedniku SO grada Prištine, opštini Gračanica, kao i predstavniku Srpske napredne stranke za opštinu Gračanica. Poslali su dopis i direktoru Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marku Đuriću, ali osim praznih obećanja, nije bilo konkretnog odgovora.

Nadležni su rekli su da se radi na tome da se obezbede uslovi za nesmetan rad firme,  njihov koordinator je tvrdio da radnici neće biti pozivani na rad u Beograd i  da je to samo privremeno. Ostalo je da se veruje na reč. Nije dugo prošlo kada su svi radnici premešteni na rad, na novu adresu.

Zar to nije iseljavanje bez njihove volje, 350 km od kuće i porodice, smešteni u veoma lošim uslovima, bez naknade za prevoz i sa zaradom  od 25 000 dinara.

Šta dalje? Mnogi razmišljaju da svoja imanja prodaju i povedu porodice sa sobom, a drugi da napuste posao i postanu socijalni slučajevi. Radici „Magistrale“ se pitaju, zar za njih ne može da se nađe rešenje? Ko tu može da pomogne? Šta je sa obećanjem da nijedan radnik na Kosovu ne sme ostati bez posla? Zar se ne borimo za opstanak svakog čoveka na Kosovu, a ovde je u pitanju 46 ljudi, plus članovi njihovih porodica? Gde je tu opština Gračanica, gde je tu Srbija? Zar nema rešenja za ove ljude. Sada su ovi radnici jeftina radna snaga na gradilištima Branka Miljkovića.

Zahvalni:
Radnici AD „Magistrala“ sa Kosova

 

A.Ć.