Na Kosovu veća smrtnost kod muškaraca nego kod žena

Prema „Statistici smrtnosti na Kosovu“ koju je publikovala kosovska Agencija za statistiku, u 2015. godini je umrlo 9.958 građana Kosova. Statistika je sačinjena na osnovu administrativnih podataka koji su prikupljeni iz Matičnih službi.

Od ukupnog broj prijavljenih smrtnih slučajeva, 56,5% ili 4.638 su muškarci i 43,5% ili 3.564 su žene. Priština je opština sa najvećom stopom smrtnih slučajeva u prošloj godini, što u brojevima znači, 2.634. ili 29, 4% umrlih. Gnjilane, sa 473 ili 5, 3 % je opština sa najmanjim brojem prijavljenih smrtnih slučajeva.

U zavisnosti od etničke strukuture stanovništva, podaci Agencije za statistiku pokazju da je  najviše umrlih Albanaca, 91,9%, zatim dolaze Srbi, sa 4,1 % i Bošnjaci 2,9%. umrlih u 2015. godini.

Najveći broj smrtnih slučajeva su evidentirani kao nesrećni, 71,4%, samoubistva, 18,1% i ubistva. 8, 5%. Podaci pokazju i da je kod svih nasilnih smrtni starosna dob od 20 do 49 godina, kako kod muškaraca tako i kod žena.