На Косову већа смртност код мушкараца него код жена

Према „Статистици смртности на Косову“ коју је публиковала косовска Агенција за статистику, у 2015. години је умрло 9.958 грађана Косова. Статистика је сачињена на основу административних података који су прикупљени из Матичних служби.

Од укупног број пријављених смртних случајева, 56,5% или 4.638 су мушкарци и 43,5% или 3.564 су жене. Приштина је општина са највећом стопом смртних случајева у прошлој години, што у бројевима значи, 2.634. или 29, 4% умрлих. Гњилане, са 473 или 5, 3 % је општина са најмањим бројем пријављених смртних случајева.

У зависности од етничке струкутуре становништва, подаци Агенције за статистику показју да је  највише умрлих Албанаца, 91,9%, затим долазе Срби, са 4,1 % и Бошњаци 2,9%. умрлих у 2015. години.

Највећи број смртних случајева су евидентирани као несрећни, 71,4%, самоубиства, 18,1% и убиства. 8, 5%. Подаци показју и да је код свих насилних смртни старосна доб од 20 до 49 година, како код мушкараца тако и код жена.