Plate kosovskih poslanika najveće u regionu

U poređenji sa kolegama iz regiona, kosovoski poslanici imaju najveću platu. U odnosu na plate poslanika u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, plate kosovskih poslanika, na vrhu su liste koju je objavio prištinski list Zeri.

Zeri navodi da je osnovna plata poslanika u Skupštini Kosova 1.488 evra. Međutim, kada se tome dodaju dnevnice za učestvovanja na sednicama, sastancima skupštinskih komisija, ali i putovanja u inostranstvo, plata izabranih narodnih predstavnika dostiže i sumu od 2.000 evra.

Posle kosovskih, najplaćeniji su poslanici u Crnoj Gori, čija je osnovna plata 1.200 evra. U Albaniji, poslanici zarađuju platu od 1.080 evra, dok je plata njihovih kolega u Makedoniji ravno 1.000 evra. Najmanju platu imaju narodni poslanici u Srbiji, a ona iznosi 860 evra, piše Zeri.

Za Kosovo kao „državu“ u kojoj vladaju ekstremno siromaštvo i visoka stopa nezapslenosti, neprihvatljivo je da poslaničke plate iznose blizu 2.000 evra, naglašava Zeri, pozivajući se na ocene ekonomskih i političkih analitičara.