Млади желе да напусте север Косова

Незапосленост је убедљиво највећи проблем младих на северу Косова, а више од 80% њих, старости од 15 до 30 година, спремно је да оде, показје истраживање које је спровео Омладиниски едукативни клуб „Синергија“ из Косовске Митовице.

После незапослености, као један од већих проблема, млади са севера наводе, насиље у породици, лош образовни систем, сиромаштво и криминал.

„ Млади нису задовољни могућностима које им пружају општине у којима живе, а овај податак је ударац за све оне који декларативно говоре о борби за  њихову бољу будућност“, речено је на дебати у Косовској Митровици, на којој су представљени резултати истраживања.

„Решавање проблема младих, захтева и њихово активно укључивање у процесе доношења одлука на локланом и централном нивоу и сагласно с тим урађене су и препоруке“, каже Програмски директор ОЕК „Синергија“ Стефан Вељковић.

Вељковић је додао да органи локалне самоуправе и институције имају законску и моралну обавезу да омогуће младима да изнесу своје предлоге и иницијативе, али и да их подрже, у мери у којој је то могуће. У том циљу неопходно је партнерство између омладине и институца, што је „кључ“ за реализацију потребних мера, којима би се побољшали услови живота за младе, закључио је Вељковић.

Истраживање, које је обављено методом упитника, обухватило је 480 испитаника, старости између 15 и 30 година, а организовано је у оквиру пројекта „Млади се питају“, који је подржан од стране Косовске фондације за отворено друштво.