Završni radovi na sanaciji ulice Tomislava Sekulića

Radivi na sanaciji ulice Tomislava Sekulića u Gračanici, polako se privode kraju. Posle zamene ivičnjaka, rekonstukcije staze za pešake i uklanjanja dotrajalog asfalta, u toku je nanošenje novog sloja asfalta. Radovi na sanaciji ove ulice, otpočeli su 13. juna.