Lunaček za RSE: EU ne želi međugranične konflikte

Potpredsednica Evropskog parlamenta i izvestilac za Kosovo, Ulrike Lunaček,  kaže da Evropska unija ne želi otvorene međugranične konflikte, te da se oko toga složila i vlada u Prišini, koja „treba da pronađe način da Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ratifikuje u Skupštini.“, javlja Radio „Slobodna Evropa“.

„Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila vidite da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi i dalje da poseduje tu zemlju. Tako da, ništa se ne gubi i ništa se Kosovu ne oduzima, rekla je Lunaček.

Ona je poručila da poziva Skupštinu Kosova i one koji su protiv i koji će glasati protiv, da slobodno kretanje građana Kosova stave u prioritet i da ovo pitanje izglasaju“.

Lunaček je naglasila da je pitanje liberalizacije viza u rukama Skupštine Kosova i Vlade, koja takođe treba da ima konkretne dokaze o osuđujućim presudama za korupciju i kriminal među visokim zvaničnicima.

„Tražimo da se konkretno pruže dokazi o presudama visokim zvaničnicima za organizovani kriminal i korupciju. Jednostavno, treba da se objave i treba da postoje presude za takve slučajeve. Trebaju se dokumentovati, objaviti, i to je ono što je potrebno“, naglasila je Lunaček.

Ukoliko se to ne desi do 5. septembra, nemoguće je osigurati podršku Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Kosova. „Ovo je sada u rukama političara Kosova. Ukoliko ne bude ratifikacije i ukoliko se ne dokažu slučajevi korupcije do 5. septembra, nisam sigurna da će Parlament i LIBE komitet glasati za viznu liberalizaciju. Ukoliko se to desi, LIBE komitet će glasati za, a nakon toga i Parlament“, rekla je Lunaček.