Санитарна инспекција појачава контролу лако кварљиве робе

Контрола здравствено санитарне и хигијенске исправности намирница, посебно лако кварљивих производа, њихово чување, складиштење у продајним објектима, али и контола прозвода на пијаци биће појачана у наредном периоду, саопштено је из Одељења инспекције општине Грачаница.

За неадекватно или нехигијенско чување или продају прехрамбених производа предвиђене су казне у висини од 250 до 500 евра или забрана продаје у објекту у периоду од месец дана до шест месеци, наглашено је у саопштењу Одељења за инспекцију које преносимо у целости:

 

У наредном периоду биће обављена појачана контрола здравствено-санитарне и хигијенске исправности и рокова трајања свих, а посебно лако кварљивих  производа.

Поред тога надлежни инспектори ће обављати и контролу  просторија за чување прехрамбених производа (фрижидера, замрзиовача, хладњача, расхладних витрина и слично).

У складу са одредбама члана 17. став 1. Закона о санитарном инспекторату бр. 2003/22, инспектор може вршити ненајављене и насумичне инспекције продајних објеката и индивидуалних пољопривредних проивођача, који своје производе продају на пијацама.

Одредбама општинског правилинка о хигијенско- санитарном надзору прехрамбених производа и предмета за општу употребу (Измене и допуне Гб 378 од 23.11.2012. године) предвиђена је казна за стављање у промет или неадекватно чување свих прехрамбених произвида, у износу од 250 € до 500 €.

У случајевима када стављање у промет небезбедних (здравствено и хигијенски – санитарно неисправне) производа изазвове здравствене проблеме конзумената или када не постоје адекватни услови за њихово чување, надлежни инспектор може изрећи забрану обављања делатности продајног објекта, у трајању од 1 до 6 месеци.

Купац небезбедног производа, приликом достављања пријаве, поред производа чију неисправност пријављује, који треба да буде у оригиналном паковању, на коме је видна декларација о року употребе истог, дужан је да достави и рачун о купљеном производу,  јер је то једини законски основ за кажњавање продавца наведеног произовда.

Санитарна или тржишна инспекција,  ће у сваком случају реаговати на сваку пријаву грађана и вршити контроле.