Sanitarna inspekcija pojačava kontrolu lako kvarljive robe

Kontrola zdravstveno sanitarne i higijenske ispravnosti namirnica, posebno lako kvarljivih proizvoda, njihovo čuvanje, skladištenje u prodajnim objektima, ali i kontola prozvoda na pijaci biće pojačana u narednom periodu, saopšteno je iz Odeljenja inspekcije opštine Gračanica.

Za neadekvatno ili nehigijensko čuvanje ili prodaju prehrambenih proizvoda predviđene su kazne u visini od 250 do 500 evra ili zabrana prodaje u objektu u periodu od mesec dana do šest meseci, naglašeno je u saopštenju Odeljenja za inspekciju koje prenosimo u celosti:

 

U narednom periodu biće obavljena pojačana kontrola zdravstveno-sanitarne i higijenske ispravnosti i rokova trajanja svih, a posebno lako kvarljivih  proizvoda.

Pored toga nadležni inspektori će obavljati i kontrolu  prostorija za čuvanje prehrambenih proizvoda (frižidera, zamrziovača, hladnjača, rashladnih vitrina i slično).

U skladu sa odredbama člana 17. stav 1. Zakona o sanitarnom inspektoratu br. 2003/22, inspektor može vršiti nenajavljene i nasumične inspekcije prodajnih objekata i individualnih poljoprivrednih proivođača, koji svoje proizvode prodaju na pijacama.

Odredbama opštinskog pravilinka o higijensko- sanitarnom nadzoru prehrambenih proizvoda i predmeta za opštu upotrebu (Izmene i dopune Gb 378 od 23.11.2012. godine) predviđena je kazna za stavljanje u promet ili neadekvatno čuvanje svih prehrambenih proizvida, u iznosu od 250 € do 500 €.

U slučajevima kada stavljanje u promet nebezbednih (zdravstveno i higijenski – sanitarno neispravne) proizvoda izazvove zdravstvene probleme konzumenata ili kada ne postoje adekvatni uslovi za njihovo čuvanje, nadležni inspektor može izreći zabranu obavljanja delatnosti prodajnog objekta, u trajanju od 1 do 6 meseci.

Kupac nebezbednog proizvoda, prilikom dostavljanja prijave, pored proizvoda čiju neispravnost prijavljuje, koji treba da bude u originalnom pakovanju, na kome je vidna deklaracija o roku upotrebe istog, dužan je da dostavi i račun o kupljenom proizvodu,  jer je to jedini zakonski osnov za kažnjavanje prodavca navedenog proizovda.

Sanitarna ili tržišna inspekcija,  će u svakom slučaju reagovati na svaku prijavu građana i vršiti kontrole.