Opština Gračanica: Pismeno i usmeno testiranje budućih lekara

U zgradi opštine Gračanica po prvi put je organizovano pismeno i usmeno testiranje kandidata koji su se prijavili na konkurs za lekara opšte prakse.

„Biće primljeno šest lekara opšte prakse koji prvi put zasnivaju radni odnos, to je jedan od načina za rešavanje pitanje nezaposlenosti mladih kadrova“, ističu nadležni.

U sklopu rešavanja nezaposlenosti ujedno se rešava i pitanje opstanka tih mladih kadrova na teritoriji opštine Gračanica.

Testiranje kandidata je jedan od načina da opština Gračanica pokaže transparentnost u svom radu.