Opština Gračanica: Objavljena rang lista za dodelu građevniskog materijala

Opština Gračanica je objavila rang listu na kojoj se nalaze porodice i lica koja su konkurisala za dodelu građevinskog materijala, na osnovu Javnog poziva od 15. februara ove godine. Među dobitnicima građevinskog materijala za izgradnju, rekonstrukciju ili dogradnju kuća nalaze se porodice ili lica koja spadaju u socijalnu kategroriju ugroženosti, mladi bračni parovi i porodice koje su oslobodile uzurpirane kuće ili stanove.

Tabelu možete pogledati na linku ispod:

Rang lista dobitnika građevinskog materijala