Ко су привилеговани Срби?

Министарство за повратак и заједнице Косова неуредно извештава Министарство финансија о трошковима, односно о плаћеним и неплаћеним обавезама, пише данас приштински портал на албанском језику, “Индексонлине” у тексту под насловом “Срби привилеговани у буџету Косова”. Аутомобили за невладине организације и медије, плаћање струје, опремање дрвима за огрев, покривање здравствених трошкова, само су неки од трошкова које је покрило Министарство за заједнице и повратак за Србе који живе на Косову.

Један од примера нетранспарентног и незаконитог трошења средстава који се налази у извештају Генералног ревизора за претходну 2015.годину, јесте да је Министарство за повратак и заједнице дало налог за две уплате за утрошену електричну енергију за грађане, у износу од по 2000 евра.

“Реализације ове исплате била је из економске категорије “комуналије”. По закону и приликом расподеле буџета, ова категорија се користи само за покривање трошкова институција и у вредности од 595 евра за “набављање дрва за огрев за повратнике”. То значи да је ово извршено погрешно, јер ова исплата, тј. овај трошак по природи исплате припада категорији “субвенције и трансфери””, наводи се у извештају Генералног ревизора.

Такође, од 67 прегледаних предмета, по налазу Генералног ревизора, само у десет случајева је Министарство за повратак и заједнице извршило своје обавезе плаћања у законском року.

“Кашњења у неким случајевима су била и у трајању до шест месеци. Та кашњења су била због неажурности финансијских службеника. Министарство за повратак је реализовало и две исплате за своје раднике, али на те исплате није уплаћен и порез на доходак који је предвиђен у складу са законом бр . 05/Л-028, за уплату пореза на доходак. Једна исплата је урађена по судском решењу, а друга идсплата на основу уредбе сталног секретара. Обе исплате су урађене после доношења закона који је на снази”, каже се у извештају.

У извештају се даље каже да је 2015.године потрошено 268.877€ за субврнције и трансфере, тј. 100% предвиђеног финалног буџета, али имена добитника нису јавно објављена, као ни разних грађана, којима су додељене субвенције.

“До овог закључка смо дошли тако што смо контролисали 8 предмета у вредности од 30 130 евра. Такође, Министарство за заједнице и повратак је 20.05.2015. године примило захтев од једног грађанина Митровице за покривање здравствених трошкова. Захтев је одобрен од стране министарства и исплаћено је 4000 евра, из категорије субвенција и трансфера. Иначе, по закону, овакву исплату може урадити само Министарство здравља или општина дотичног грађанина, каже се у извештају и наставља са тумачењем: “По закону бр 4, тачка 4.1 “Службени аутомобили служе за извршење службених задатака и његови корисници треба да их користе што економичније и ефикасније”, док је наш ревизор имао увид у то да Министарство за заједнице и повратак није извршило своје обавезе у неколико случајева, када је у питању коришћење службених аутомобила.

Седам аутомобила, решењем министра додељена су другим институцијама на располагање, а два су додељена на коришћење институцијама које нису јавне. Један је дат једној невладиној организацији, а други приватној телевизији. Возило 3З-163-18, додељен је 05.08.2013.године организацији “Мултиетничка НВО Агро Фокус” у општини Исток, а друго возило 3З-158-18, додељено је 26.08.2015. на коришћење у трајању од једне године, РТВ КИМ. После извиштеја Генералног ревизора, Министарство за повратак и заједнице је предузело мере и одмах је раскинуло споразум са ове две институције”, каже се даље у извештају.

Ревизија тврди да Министарство за повратак и заједнице није регуларно извештавало Министартсво финансија за исплате које су извршаване у јануару, мају, јулу и августу, а и за друге месеце тај извештај није јасан у потпуности.

“У јуну, Министартсво за заједнице и повратак је примило 14 фактура за капиталне инвестиције у вредности од 831 968 евра. Фактуре нису иплсћене у року од 30 дана и исти нису пријављени у месечном извештају, а и друге обавезе које нису исплаћене нису пријављене у Министарство финансија”, пише у извештају Генералног ревизора.

Извор: Индексонлине

А.Ћ.