Na Brezovici prekinuta izgradnja 84 objekta

U nacionalnom parku Brezovica, prekinuti su radovi na 84 objekta zbog nedostatka adekvatne dokumentacije, kako se navodi u Ministarstvu za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Takođe, započeti objekti, nisu u skladu sa urbanističkim planom Brezovice, kaže se u saopštenju.

Inspekcija Ministarstva za prostorno planiranje je u saradnji sa policijom prekinula radove i sporna gradilišta su ograđena žutom trakom. Glavni inspektor ministarstva, Bedri Haljimi, izjavio je, da je izvršena inspekcija u ovoj zoni i da se već neko vreme tražilo da se prekine sa radovima, dok se ne dostavi odgovarajuća dokumentacija. Haljimi je takođe izjavio da su većena vlasnika predali dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad parcelama i da je sada u toku provera te dokumentacije.

U vreme kada je ekipa „Tribune“ posetila sporna gradilišta u nacionalnom parku Brezovica, neki od vlasnika su sami skinuli žute trake i nastavili sa radom, a snimanje nisu dozvolili.

Izvor: Tribuna

A.Ć.