Isplata duga Austrijskoj državnoj štampariji ili zaplena imovine Kosova u inostranstvu

„Austrijska državna štamparija“ najavila je danas pravne mere protiv kosovskih vlasti zbog nepoštovanja odluke arbitražnog suda o obeštećenju za izradu biometrijskih pasoša.

Austrijsko preduzeće dobilo je spor pred arbitražom Međunarodnog trgovinskog suda u Parizu krajem jula, a Kosovo je „osuđeno“ da isplati obeštećenje u visini od 4.996 miliona evra, uz kamatu i sudske troškove, javio je „Tanjug“.

Štamparija je u februaru 2013. podnela tužbu arbitražnom sudu protiv Republike Kosovo, a predmet tužbe su bili otvoreni računi za isporuku biometrijskih pasoša, kao i obeštećenje za neopravdano prevremeno otkazivanje sporazma. Protiv odluke arbitraže nema mogućnosti podnošenja žalbe i Kosovo je imalo rok od 14 dana da isplati određenu svotu. Kosovo je, kako se navodi u saopštenju „Austrijske državne štamparije“, do sada odbijalo isplate na osnovu presude. Zbog toga će štamparija preduzeti sva potrebna pravna sredstva kako bi došla do potraživanja. Naime, u ranijem saopštenju je austrijska kompanija zapretila i merom zaplene imovine Kosova u inostranstvu.