Obnavljanje starih i uspostavljanje novih veza

Foto: TV Mreža (Vera Pulja)

Kosovska fondacija za otvoreno društvo u protekle dve godine podržala je više od 18 projekata na severu Kosova koji su realizovale lokalne nevladine organizacije u okviru projekta „Rikonekting Mitrovica“.

Koordinatorka projekta Vera Pulja sprovedene projekte ocenjuje veoma pozitivno i najavljuje nastavak programa koji ima za cilj obnovu pokidanih veza između severa i juga Kosova i u narednim godinama.

Komentarišući činjenicu da je Briselski proces netransparentan, sa ponekad protivrečnim izjavama pregovarača, Pulja kaže da je tim pre uloga civilnog društva značajnija.

U intervjuu za TV Mrežu, Vera Pulja je posebno ukazala na nekoliko važnih projekata koji pomažu normalizaciju prilika na severu Kosova i podizanja kvaliteta života građana svih zajednica.

Jedan od najvažnjih je projekat „Škole evropskih integracija“, koju KFOS realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Aktiv i Evropskim pokretom u Srbiji.

Posebno zadovoljstvo Vera Pulja je izrazila zbog nove emisije „Sporazum“ koja se realizuje u saradnji sa Aktivom i uz tehničku podršku TV mreže. „Sporazum“ doprinosi boljem upoznavanju i razumevanju svih zajednica na Kosovu.

Koordinatorka Kosovske fondacije za otvoreno društvo najavila je nastavak podrške lokalnim nevladinim organizacijama i u sledećoj godini sa posebnim fokusom na transparentnost rada institucija, kvalitet obrazovanja, kao i nastavak započetih projekata u okviru koncepta „Rikonekting Mitrovica“ i „Škole evropskih integracija“.