Нови директори у општини Грачаница

Општина Грачаница

Општинска администрација Грачанице, добила је у новој години три нова директора. Директор новоформираног Одељења за пољопривреду и шумарство је Драгиша Стојановић, Одељења за омладину и спорт, Новак Живић, а Одељења за образовање и културу, Бранкица Нићић.

„У циљу боље реализације годишњих планова и програма рада, као и побољшања пружања услуга грађанима општине Грачаница, а у складу са Статутом и Правилником о општинској организацији, Општина Грачаница је формирала два нова општинска одељења, и именовала директоре“, каже се у саопштењу општинске информативне службе.

Из досадашњег Одељења за Јавне службе, ванредне ситуације, шумарство и пољопривреду, формирано је ново Одељење за пољопривреду и шумарство, а за директора је именован пољопривредни инжењер Драгиша Стојановић.

Из Одељења за образовање, културу, омладину и спорт, формирано је ново Одељење за омладину и спорт, а за директора је именован Новак Живић. За директора Одељења за образовање и културу, именована је Бранкица Нићић, дипломирани економиста.

„Именовањем нових директора долази до растерећења у обављању послова при одељењима чији је делокруг рада обухватао већи број значајних области, чиме ће се остварити ефикаснији и транспарентнији рад служби“, закључује се у саопштењу, уз обећање да ће „Општина Грачаница, као и до сада, наставити да заједно са одборницима, унапређује рад својих служби и радити на побољшању пружања услуга грађанима у свим сегментима, јер је то једини начин за стварање бољег амбијента за живот у општини Грачаница“.

Анђелка Ћуп