Socijaldemokratija pristupila Samostalnoj liberalnoj stranci

Saša Đokić

Socijaldemokratija, stranka lidera Saše Đokića, nekadašnjeg poslanika u Skupštini Kosova, sa celokupnim članstvom, integrisala se u Samostalnu liberalnu stranku.

Kako je ocenjeno u saopštenju Socijaldemoratije, poboljšanje bezbednosne situacije, ekonomski razvoj kao preduslov opstanka Srba i povratak raseljenih na svoja ognjišta na Kosovu, mogući su samo kroz zajedničko delovanje i politiku koju promoviše Samostalna liberalna stranka. Zbog toga su članovi Socijaldemokratije odlučili da se priključe SLS-u.

„Jedinstvena politika, zajedničko delovanje i nastup političkih predstavnika Srba, jedina su politika koja može dati pozitivne rezultate i boljitak za sve Srbe na ovim prostorima. Vreme pred nama je puno izazova, a poslednji događaji su pravi pokazatelj da je neophodna autentična politika i zajedničko delovanje, kako bismo radili na rešavanju najvećih problema koji pritiskaju Srbe na Kosovu”, kaže se u saopštenju Socijaldemokratije.

Anđelka Ćup