Рок за отпис пореза на имовину до првог септембра

Фото:ГрачаницаОнлајн

Општина Грачаница обавештава пореске обвезнике да је на основу Закона о амнестији до 1. септембра 2017. године продужен рок за отпис пореза на имовину.

Општина Грачаница обавештава пореске обвезнике, физичка и правна лица, на територији ове локалне самоуправе да је на снази Закон о амнестији који подразумева отпис пореза на имовину до 31. децембра 2008. године, уз услов да се исплати дуг у последњих пет година, односно од 1. јануара 2009. године до 31. децембра 2014. године.

Закон о амнестији подразумева и отпис казни и камата за период од 1. јануара 2009. године до 31. децембра 2014. године уколико се измири дуг за порез на имовину за исти период. Порески дуг могуће је исплатити на рате уз предходно потписан уговор са општином Грачаница.

Одељење за приходе општине Грачаница тим поводом позива пореске обвезнике који имају дуговања за порез на имовину да се јаве Пореској служби општине Грачаница како би се детаљно информисали о отпису дуга пореза на имовину.