Uloga Velike Britanije neprestano u službi sprečavanja ruskog uticaja na Balkanu

Foto. GračanicaOnlajn

Knjiga prof. dr Aleksandra Rastovića „Velika Britanija i kosovski vilajet 1877. – 1912.“ predstavljena je u Gračanici, simbolično, 24. marta na dan početka NATO agresije na našu zemlju. O knjizi koja jasno i nedvosmisleno iznosi činjnice o interesima, uplitanju i uticaju Velike Britanije na mnoge događaje na Balkanu i u Staroj Srbiji, Kosovu i Metohiji govorili su : prof. dr Vladan Virijević, prof. dr Uroš Šuvaković i autor prof. dr Akeksandar Rastović.

Knjiga se zasniva na istorijskim činjenicama koje autor pronalazi u britanskim arhivima.

„Samim tim što donosi živa saznanja o Kosovu i Metohiji na prelazu iz 19. u 20. vek, pogled na osnivanje „Prizrenske lige“ iz britanskog ugla, knjiga profesora Rastovića donosi i odgovore na brojna pitanja u vezi sa događajima iz naše istorije. To je čini značajnom,  ne samo za istorijografiju, već i za širu javnost, rekao je profesor Vladan Virijević.

Autor knjige  „Velika Britanija i kosovski vilajet 1877. – 1912.“ Aleksandar Rastović profesor je na Filozofskom fakultetu u Nišu, član Odbora za istoriju dvadesetog veka SANU, član Odbora za društvene nauke Matice srpske i član Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu.

Sa promocije knjige „Velika Britanija i kosovski vilajet 1877. – 1912.“ u galeriji Doma kuluture u Gračanici, Foto: GračanicaOnlajn

„Rastović je ekspert za Srpsko-britanske odnose i njegova doktorska disertacija, koju je odbranio 2003. godine, odnosila se upravo na odnose Srbije i Britanskog kraljevstva, ona obuhvata period od ubistva poslednjeg Obrenovića do Drugog svetskog rata“, rekao je profesor doktor Uroš Šuvaković.

Objašnjavajući zašto je Zavodu za udžbenike odlučio da bude izdavač knjige profesora Rastovića, profesor Šuvaković je naglasio da je izdavač u njemu prepoznao plodnog pisca koji je dao ogroman doprinos srpskoj istorijografiji.

„Knjiga je značajna jer pokazuje istorijsku vertikalu britanske politike prema srpskom nacionalnom pitanju, i kada je pročitamo videćemo da se u tim odnosima do danas ništa nije promenilo“, zaključio je profesor Uorš Šuvaković.

U periodu od 1877. – 1912. godine Britanija je preko svojih dimpomatskih predstavnika i te kako bila prisutna na tlu Stare Srbije, prećutno posmatala zulume koje su nad Srbima na Kosovu i tada, u ime „Turske, posrnulog bolesnika sa Bosfora“, činili Albanci.

„U tom periodu je sa prostora Kosova i Metohije proterano 150.000 Srba, a dokumentovano je  više od 4.000 zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom. To je britanska arhivska građa, to beleže i kažu Britanci“, kaže profesor Šuvaković.

Profesor Uroš Šuvaković ističe da je knjiga „Velika Britanija i kosovski vilajet 1877. – 1912.“ značajna sa aspekta političke, diplomatske i društvene istorije.

„Naučno argumentovana i vrlo čitljiva knjiga pokazuje da velike sile 100 godina unapred imaju zacrtanu geopolitičku stategiju koja se odnosi na to da se na Balkanu i na našim prostorima smanji ili u potpunosti spreči uticaj Rusije“, naglasio je profesor Šuvaković.

Autor, prof. Dr Aleksandar Rastović istakao je kako mu je posebno drago što je posle 18 godina ponovo na Kosovu i Metohiji.  Kako je naglasio, ima simbolike u tome što je promocija njegove knjige organizovana na godišnjicu NATO agresije na SR Jugoslaviju.

„Britanci su uvek bili jako zainteresovani za naše prostore, knjiga će vam otkriti i koliko su oni blagonakloni prema albanskim političkim aspiracijama, kao i brojnim zločinima koje su Albanci u ime turske činili prema Srbima u Staroj Srbiji“, rekao je profesor Rastović.

Posle promocije knjige razvila se i iteresnatna diskusija jer je publiku zanimalo kako profesori gledaju na sadašnji politički momenat i izbeglice iz Sirije, Iraka i Libije koje hrle ka Evropi? Kako se u toj čitavoj situaciji snalazi naša vlast? A postavljana su pitanja i o tome koliko je i da li je država Srbija pogrešile što nema potpune spiskove svih srpskih žrtava od Jasenovca pa do posledenjg bombardovanja NATO-a jer su, kako je zaključeno, Srbi pored Jevreja, narod koji je kroz istoriju dao najviše žrtava.

Na kraju promocije gosti iz Beograda su Narodnoj Bibilioteci u Gračanci uručili poklon knjiga u izdanju Zavoda za udžbenike.

 

Ivan Miljković