Javna debata o proceni imovine

Ministarstvo finansija, uz podršku Vlade Švedske, izvršilo je preliminarnu procenu zemljišta u opštini Gračanica, a na osnovu koje će se utvrditi osnovica za obračunavanje poreza na imovinu. Tim povodom, u sali Skupštine opštine Gračanica, biće otvorena tkz. izložba, debata na kojoj će biti postavljene karte sa prikazanim preliminarnim procenjenim vrednostima zemljišnih zona.

Građani će saznati preliminarnu vrednost imovine po kvadratnom metru, kojoj kategoriji pripada parcela, kako je procena izvršena i još mnogo drugih informacija. Objašnjenja u vezi sa procenom i klasifikacijom zemljišta građanima će pružiti predstavnici ministarstva finansija, švedski stručnjaci i službenici opštinskog odeljenja za porez.

Građani će imati mogućnost da postavljaju pitanja i iznesu svoje komentare koji mogu da utiču na konačnu procenu, koja je planirana da se odredi decembra 2017. godine na osnovu novog Zakona o porezu na imovinu.

Na Kosovu je izvršena procena samo za objekte, dok novi Zakon o porezu na imovinu podrazumeva procenu celokupne imovine (parcele i objekte).

Kako je saopšteno, glavni razlog procene zemljišta je utvrđivanje osnovice za obračunavanje poreza na imovinu najverovatnije od 2019. godine.

Debata i izložba na kojoj će građani moći da se informišu i saznaju o načinu procene imovine, kao i daju svoje sugestije biće otvorena u ponedeljak, 29. maja 2017. godine u 9 sati u sali Skupštine opštine Gračanica i građanima će biti dostupna mesec dana.