Мисија ОЕБС-а на Косову: Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову

Фото ГрачаницаОнлајн: Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову

Централне и локалне косовске институције не поштују Зако о цивилној служби, као и Закон о јавној администрацији, у делу који се односи на запошљавање припадника мањинских заједница, показује извештај „Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову“, који је урадила Мисија ОЕБС-а на Косову. Укупан проценат заступљености мањина у институцијама износуи 9, 63%, али и показује њихову неједнаку расподелу, јер у неким институцијама заједнице нису уопште заступљене, док их у неким има више од наведеног процента.

Извештај под називом „Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову“, представили су у Приштини Анита МекКина, службеница за заштиту заједница и Никола Петровски, виши саветник за заједнице Мисије ОЕБС-а на Косову.

Истраживање које се односи на период од 1.01.2013. до 30.12.2015. године, рађено је у 18, од 22 министарства и у 34 од 38 општина на Косову, а методологија је била иста као и 2013. године када је ОЕБС радио истраживање на исту тему.

У целини, заступљеност заједница у јавној администрацији, у институцијма централног нивоа још увек не достиже праг од 10%, али је повећана у односу на 2013. годину, са 7, 85% на 9, 63%. Само шест од укупно 18 министарстава у којима је рађено истаживање, поштује Закон о јавној администрацији и Закон о цивилној служби, односно запошљава законом прописаих 10% припадника мањинских заједница. Министарство за заједнице и повратак има 45% запослених припадника мањина, док на пример Министарство економије запошљава само 1% грађана и грађанки који нису Албанци.

Фото ГрачаницаОнлајн: Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову

Као главни разлог непоштовања закона када је у питању запошљавање припадника мањинских заједница, у министарствима углавном истичу недостатак буџета и недовољну обученост кандидадата, односно недовољно образовање и стручност евентуалних упосленика. Истраживање ОЕБС-а је показало да и сам Закон о цивилној служби није потпуно јасан и и нејасно је да ли се праг од 10% запослених грађана мањинских заједница односи на јавну администрацију на централном нивоу у целини или би свака институција требало да 10% радних места резервише за невећинске заједнице.

Због тога Мисија ОЕБС-а позива Министарство јавне управе да покрене измену члана 11 Закона о цивилној служби, како би се осигурала правна јасноћа тог закона.

ОЕБС такође позива косовске институције, и централног и општинског нивоа да осигурају правичну и сразмерну заступљеност заједница у јавној администрцији потпуном применом релевантних закона, укључујући и додељивање „одговарајућих средстава за ефикасно спровођење позитивних мера“, како пише у извештају. Посебан напор се мора учнити на повећању заступљености косовских Рома, Ашкалија и Египћана, са нагласком на заступљеност жена из ових заједница, а међу приоритетима је и повећање заступљености припадника мањинских заједница на вишим позицијама.

Анђелка Ћуп