Usvojen budžet opštine Gračanica za 2018. godinu

SO Gračanica

Budžet opštine Gračanica za 2018. godinu, u iznosu od 7.385,111 evra, jednoglasno je usvojen na sedmoj redovnoj sednici, na predlog direktora finansija Slaviše Ničića.

„Budžet opštine Gračanica za 2018. godinu iznosiće 7.385,111 evra, a po ekonomskim kategorijama raspoređen je ovako: za plate i dnevnice 2.764.480 evra ili 37,43%, za robe i usluge 723.706 evra ili 9,80%, za komunalije 150.000 evra ili 2.03%, za subvenicje 180.859 evra ili 2,45% i kapitalne investicije 3,566.066 evra ili 48,29%“, kazao je Ničić, predstavljajući buddžet za naredni period.

Predsedavajuća SO Gračanica Brankica Kostić istakla je da je u vezi sa planiranjem budžeta sa građanima održano šest sastanaka, na kojima je bilo mogućnosti ukazivanja na probleme koje bi budžetskim sredstvima trebalo rešiti. Ona je istakala da je za pomenute sastanke bila slaba zainteresovanost građana, kaže se u saopštenju dostavljenom medijima iz opštinske informativne službe.

Anđelka Ćup