Kancelarija za zajednice Vlade Kosova: Mali broj medija ispoštovao uslove konkursa

Kancelarija za zajednice Vlade Kosova poništila je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz “fonda za podršku medijima zajednica”. Doskorašnji direktor ove Kancelarije Ivan Tomić za UNS kaže nije upoznat sa razlozima poništenja, dok službenici navode da je mali broj medija ispoštovao sve uslove i da do kraja ove godine novog konkursa naverovatnije neće biti.

Kancelarija za zajednice Vlade Kosova objavila je 21. septembra na svojoj zvaničnoj internet stranici da je obustavila konkurs za dodelu bespovratnih sredstava manjinskim medijima na Kosovu u iznosu od 200.000 evra, koji je raspisan 11. maja ove godine, ne navodeći razloge za takvu odluku.

Ivan Tomić, koji je do imenovanja nove vlade Ramuša Haradinaja u Prištini bio direktor Kancelarije za zajednice Vlade Kosova, rekao je za Udruženje novinara Srbije na Kosovu da nije upoznat sa razlozima poništavanja konkursa.

„Konkurs je poništio sekretar Vlade iz meni nepoznatih razloga. Ja više nisam direktor, tako da ćete morati nekom drugom da se obratite. Kada je reč o komisiji i nju je sastavljao sekretar i naša kancelarija je imala samo 2 od 5 članova. Standardna praksa od početka mog mandata“, rekao je Tomić u izjavi za UNS.

Službenici u Kancelariji za zajednice Vlade Kosova odluku o poništenju konkursa obrazlažu time da većina medija koja je konkurisala za grantove nije dostavila dozvolu za rad ili potvrdu registracije. Oni za UNS na Kosovu navode da se na konkurs prijavio mali broj medija, uglavnom televizija, koje su imale licencu, ali da to nije bio dovoljan broj kako bi se pokrio predviđeni budžet za dodelu sredstava medijima iz ovog Fonda.

„Radna grupa će prilikom sledećeg konkursa, koji po svemu sudeći neće biti raspisan ove godine, pokušati da pronađe način da se prevaziđe problem kada je ovaj kriterijum za dodelu sredstava u pitanju. To ne znači da će  on biti povučen iz narednog konkursa“, kazali su u Kancelariji.

Asocijacija profesionalnih novinara Kosova (APNK) i Udruženje novinara Srbije na Kosovu (UNS) izrazili su u zajedničkom saopštenju objavljenom 8. septembrazabrinutost zbog tajnovitosti postupka dodele sredstava na konkursima za medije i nevladine organizacije koje je raspisala Kancelarija za zajednice u Vladi Kosova i zatražili da javno budu objavljeni svi detalji u vezi sa konkursima. APNK i UNS na Kosovu podsetili su tada da je rok za prijave istekao 25. maja, a da Kancelarija još uvek nije obavestila kandidate o rezultatima konkursa.

Predstavnici ova dva udruženja su i juče, na trećem zajedničkom sastanku albanskih i srpskih novinara u južnom delu Mitrovice, izneli kritike na račun institucija, između ostalih i Kancelarija za zajednice Vlade Kosova, zbog netransparentnog procesa u dodeli sredstava medijima na Kosovu.