Todosijević i ambasador Italije o aktuelnoj političkoj situaciji na Kosovu

Ivan Todosijević i Pjer Kristofer Sardi

Nakon sastanaka sa ambasadorima SAD-a i Nemačke, Ivan Todosijević ministar Ministarstva administracije lokane samouprave, sastao se i sa ambasadorom Italije na Kosovu, Pjerom Kristoforom Sardijem, upoznavši ga sa aktivnostima MALS-a, saopšteno je iz Informativne službe ovog ministarstva.

Todosijević i Sardi su razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji, predstojećim lokalnim izborima, položaju nevećinskih naroda na Kosovu, ali i o prioriteima u radu ovog ministarstva, u cilju stvaranja boljih uslova za život svih građananaKosovu.

Anđelka Ćup