N.Rikalo: Važan nam je položaj žena na selu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Nenad Rikalo primio je danas predstavnice udruženja „Mreža Žena Kosova“ sa kojima je razgovarao o društvenom položaju žena u ruralnim sredinama, kaže se u saopštenju ovog ministartstva dostavljenom medijima.

Izvršni direktor Mreže žena Kosova Igbale Rogova, predstavila je izveštaj „Budžetiranje za bolju poljoprivredu i ruralni razvoj“, a ujedno je naglasila da u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova , u politiku poljoprivrede i ruralnog razvoja žene moraju biti ravnopravno uključene u sve faze planiranja i sprovodjenja budžeta.

Ministar Rikalo je istakao da će svi programi namenjeni unapređenju poljoprivrede i ruralnom razvoju,  biti afirmativni za ravnopravni položaj žena, kako bi se njihovo učešće podržalo i povećalo u poljoprivrednom sektoru.

Nenad Rikalo je naglasio da su vrata ministartva na čijem je čelu otvorena kako za Mrežu žena Kosova, tako i za sva udruženja žena koja se bave poljoprivredom i da će ih ministarstvo podržati i uključiti u rad na svim poljima, kako bi se društveni položaj žena na selu popravio.

Anđelka Ćup