Jevtić: Neprihvatljivo je da se nakon skoro dve decenije ljudi ne mogu vratiti svojim kućama

Dalibor Jevtić sa ambasadorima zemalja Kvinte, i sa šefovima misija OEBS-a i UNHCR-a

Dalibor Jevtić je na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte, na kome su prisustvovali i šefovi misija OEBS-a i UNHCR-a na Kosovu, Jan Bratu i Narasima Rao, rekao da je neprihvatljivo da se nakon skoro dve decenije ljudi ne mogu vratiti svojim kućama, kao i da se važećim Zakonom o upoređivanju i verifikaciju daje mogućnost i pravo uzurpatorima da dobiju trajno vlasništvo nad imovinom koja nije njihova.

Potpredsednik Vlade Kosova i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić, na današnjem sastanku sa ambasadorima zemalja članica Kvinte, kojem su prisustvovali i šefovi misija OEBS-a i UNHCR-a na Kosovu, Jan Bratu i Narasima Rao, naglasio je da su uzurpirana imovina i bezbenost najveće prepreke na putu povratka i podvukao da je „ Srpska lista“ bila u pravu, kada je tražila revidiranje Zakona o Agenciji za upoređivanje i verifikaciju.

„Srpska lista je bila u pravu kada je u pitanju Zakon o verifikaciji imovine, gde je u poslednjem izveštaju zaštitnika građana na Kosovu, vrlo jasno i nedvosmisleno potvrđeno ono na šta je „Srpska lista“ ukazivala i kada je podnela žalbu Ustavnom sudu Kosova, a to je da taj zakon nije dobar i da ne garantuje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava kada je o imovini reč. Zato nakon zvaničnog izveštaja zaštitnika građana tražimo da Skupština Kosova, kroz amandmane ovaj Zakon izmeni, kako ne bi naneo štetu onima kojima je imovina uzurpirana, ali i kako ne bi naneo štetu čitavom kosovskom društvu“, kazao je Jevtić.

Jevtić je dodao da se ovim važećim Zakonom koji je na snazi, daje mogućnost i pravo uzurpatorima da dobiju trajno vlasništvo nad imovinom koja nije njihova.

Ministar Jevtić je na sastanku istakao da se pitanje povratka mora rešiti i zatvoriti što pre na jedan kvalitetan način, jer ovaj proces traje isuviše dugo.

Dalibor Jevtić sa ambasadorima zemalja Kvinte, i sa šefovima misija OEBS-a i UNHCR-a

„Neprihvatljivo je da i nakon skoro dve decenije ima još onih koji nisu u mogućnosti da se vrate svojim kućama”, rekao je Jevtić.

Na sastanku je zaključeno da broj od 335 lica koja su se u ovoj godini vratili na Kosovo, govori da je 2017. godina bila teška, posebno zbog parlamentarnih i lokalnih izbora.

„Ipak nema izgovora i ne sme da bude izgovora za nastupajući period. Ne smemo dozvoliti da broj raseljenih koji se vraćaju na Kosovo bude tako mali i zato je važno da predstavnici ovih pet zemalja koje su važne, ali i predstavnici drugih međunarodnih institucija daju podršku procesu povratka“, istakao je zamenik kosovskog premijera.

Ambasadori zemalja članica Kvinte iskazali su svoju podršku ministru Jevtiću i Ministarstvu za zajednice i povratak, kao i nedvosmislenu podršku za inicijativu u rešanju problema uzurpirane imovine i bezbednosti na efikasniji način. Na sastanku je zaključeno da se moraju koordinisati aktivnosti kada je u pitanju povratak i uložiti veći napori i na lokalnom nivou jer je problem povratka, kako su istakli, problem svih.

Anđelka Ćup