ТОГ: Знатно већи број туриста у Грачаници

У односу на 2016. у протеклој години је значајно порастао број домаћих и страних туриста који су посетули општину Грачаница, саопштила је Туристичка организација Грачанице.

Представљајући резилтате рада ТО Грачанице наводи да је манастир Грачаницу прошле године посетило близу 35.000, а археолошки локалитет Улпијану 20.000 туриста. Пораст броја туриста забележен је и током манифестације, витешки фестивал SHIELD који је у 2017. години забележио близу 6.000 посетилаца.

Туристичка организација Грачанице је у претходној години реализовала велики број пројектних активности и тако постигла запажене резултате неопходне за одрживи развој туризма у општини Грачаница. Штампане су туристичке брошуре, повећана понуда сувенира и инфорамација о услигама и понудама у туристичком инфо центру, постављене облежене туристичке мапе. Додаје се да је успешној сезони допринела и одлична срадња са локланим властима, међународним организацијама и амбасадама, као и учешће Туристичке организације Грачанице на бројним домаћим и међународним сајмовима где су представљени туристички потенцијали и понуда наше опшинине.

ТО Грачанице је у претходној години израдила и представила Стратегију развоја туризма Велике Хоче за период од 2018. – 2023. Године. Спровођењем активности и пројектних идеја представљених у акционом плану у оквиру овог стратешког документа, покренуо би се економски развој, омогућило отварање нових радних места и занимања и побољшао животни стандард становника Велике Хоче и целе општине Ораховац, чиме би се туристичка понуда овог краја обогатила новим садржајима, наводи се у документу ТО Грачанице.

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: летња позорница у Великој Хочи

У овог години, како апострофирају из ТО Грачнаице,  планиране су и нове активности: едуковање радника у угоститељству и повећање могућности запошљавања младих у сектору туризма, брендирање Грачанице и побољшање маркетиншких и промотивних активности, брендирање логоа и локалног јеловника, развој производа руралног и агро туризма, развој туристичких производа заснованих на туризму у природи и активном туризму као и истраживање туристичког тржишта.

И. Миљковић