Opština Gračanica: Javni poziv za Socijalnu kartu stanovanja

Opština Gračanica je raspisala Javni poziv za izradu socijale karte stanovanja. Kako se naglašava, poziv se odnosi na prikupljanje zahteva za stambeno zbrinjavanje, dodelu građevinskog materijala i izgradnju kuća (u zavisnosti od investicija).

Potrebn obrasci mogu se preuzeti u zgradi opštine Gračanica, na šalteru Odeljenja za urbanizam, gde se popunjene i dostavljaju. Rok za predaju aplikacija je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 15. marta 2018. godine.

Pravo da se prijave imaju socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Gračanica kojima je potreba pomoć pri stambenom zbrinjavanju. Za dodatne informacije zadužena je služba za stanovanje pri Odeljenju za urbanizam. Uz aplikaciju potebno je dostaviti i traženu prateću dokumentaciju.