Opština Gračanica za bolji položaj Roma

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović primio je delegacijiu NVO „VORAE“ (Glas Roma, Aškalija i Egipćana) sa kojima je razgovarao o pitanjima koja brinu ovu zajednicu, ali i o pomoći koju može pružiti opština Gračanica.

„Opština Gračanica spremna je za saradnju i projekte koji bi olakšali život Roma. U tom smislu sa predstavnicima organizacije „Glas Roma, Aškalija i Egipćana“ dogovorili smo se da uskoro održimo Forum romskih NVO-a sa područja opštine Gračanica, na kojem bi se identifikovale najveće potrebe ove zajednice“, rekao je Popović posle sastanka.

Prvi čovek Gračanice ja naveo da je lokalna vlast opredeljena da poboljša položaj romske zajednice i da konkretnim projektima doprinese njihovoj većoj uključenosti u društvo.

Predstavnici najveće romske NVO u Gračanici istakli su da očekuju dobru saradnju sa novoizabranim rukovodstvom i predsednikom opštine Gračanica.