Komplteti prve pomoći za specijalne jedinice Policije Kosova

Misija OEBS-a na Kosovo donirala je 30  specijalizovanih kompleta za prvu pomoć jedinicama za specijalne operacije i interventnim jedinicama Policije Kosova. Komplete koji sadrže prvu pomoć visokog kvaliteta namenjeni su za ukazivanje prve pomoći policijskim službenicima povređenima na dužnosti. 

Specijalne ali i Jedinice za razbijanje demonstracija, naročito su izložene riziku zato će one u buduće biti opremljene ovim kompletima.

„Policija je izložena bezbednosnim rizicima i potrebno je da ima opremu koja joj je potrebna da obavlja posao na najbolji mogući način”, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu prilikom svečane primopredaje kompleta.

“Iskreno se nadam da nećete morati da upotrebite ovaj pribor, ali ukoliko se to desi, imaćete dobar pribor na koji možete da se oslonite“, dodao je Bratu.

Misija OEBS-a je takođe donirala 2.000 primeraka  odštampanih kartica sa bezbednosnim informacijama koje se mogu podeliti novinarima, predstavnicima građanskog društva i organima koji nadgledaju rad policije prisutnim na javnim okupljanjima. Sadržaj kartice je pripremljen zajedno sa Policijom Kosova i sadrži uputstva kako da se postupa da bi se izbegli mogući incidenti tokom javnih okupljanja.

I.M.