Izveštaj posmatračke misije EU: Dugotrajne slabosti u kosovskom izbornom sistemu

Posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) predstavila je danas u Prištini završni izveštaj o lokalnim izborima na Kosovu 22. oktobra 2017. Izveštaj sadrži procenu čitavog izbornog procesa i nudi 22 preporuke za unapređenje budućih izbornih procesa na Kosovu, uključujući i 7 prioritetnih preporuka.

Glavni posmatrač Misije, Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije, izveštaj je predstavio kosovskim vlastima, Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), političkim partijama, građanskom društvu i medijima.

“Konačni izveštaj EU EOM-a predstavlja nalaze iz preliminarnih izjava misije, u kojima je ocenjeno da su izbori bili istinski konkurentni u većini opština sa kosovskim albanskim stanovništvom, ali da je kampanjsko okruženje u okviru mnogih kosovskih srpskih sredina i sredina nastanjenim drugim nevećinskim zajednicama bilo poremećeno zastrašivanjem”, izjavio je Peterle na današnjoj konferenciji za štampu.

Foto: V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Alojz Peterle u Gračanici (ARHIVA)

“Dugotrajne slabosti u okviru kosovskog izbornog sistema moraju biti u dovoljnoj meri rešavane, kao što su, problemi u vezi sa biračkim registrom, obukom i profesionalizmom članova biračkih odbora, zatim, nedovoljno uređen sistem za glasanje van Kosova, ograničeni podsticaji za krivično gonjenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa izborima, nedostatak delotvornih izvršnih mehanizama za ispunjavanje zahteva u vezi sa finansiranjem kampanja, kao i regulisanje sponzorisanih programa na Televiziji.

Predvodnik posmatračke Misije EU je naglasio da je neophodna politička volja širom političkog spektra da bi se reagovalo na preporuke zajedno sa onim prioritetnim, koje uključuju unapređenja u vezi sa biračkim spiskom.

“U izborima se ne radi samo o izbornom danu, već o čitavom izbornom procesu u okviru izbornog ciklusa”, napomenuo je Peterle.

EU će biti uključena u praćenje međuizbornog perioda i spremna je da ponudi izbornu pomoć i finansijsku podršku sa fokusom na primenu preporuka Izborne posmatračke misije i drugih preporuka koje bi mogle unaprediti izbornu i demokratsku reformu na Kosovu.”

Okrugli sto  na kome će se detaljnije razgovaralo o preporukama i predlozima u cilju postavljanja akcionog plana o tome kako unaprediti izborni proces na Kosovu biće održan 20 februara ove godine, saopšteno je iz Izborne posmatačke misije EU na Kosovu.

I.M.