Voda se vraća u korito Sitnice, kritično još samo kod sela Radeva

Nivo Sitnice u blizini sela Radeva kod Lipljana je u porastu, ali za sada nema opasnosti od njenog izlivanja. Ekipe Odeljenja za vanredne situacije i Javnih službi opštine Gračanica dežuraju na terenu i preduzimaju mere sprečavanja od poplava. 

Služba za informisanje opštine Gračanica je saopštila da se situacija u poplavljim selima Lepina i Ugljare  popravlja i da se voda polako povlači u rečno korito.  Direktor javnih službi Vladica Trajković ističe da su ekipe stalno na terenu i preventivno deluju, kako bi sprečile pogoršanje situacije.

„ U Ugljaru kod naselja Bergen i u Lepini kod groblja, voda se povlači  i sada je situacija pod kontrolom. Trenutno se u Radevu povećava nivo Sitnice, ekipe javnih službi su tamo, prate sitaciju. Džakovi sa peskom su već spremni kako bi se odmah dejstvalo,“ rekao je Trajković.

Voda se polako povlači – Lepina, foto: Opština Gračanica

U Lepini i Ugljaru su pod vodom bila pojedina domaćinstava i dvorišta ali, na sreću, voda nije prodrla u kuće.

Kako je Trajković ocenio, većih problema nije bilo zahvaljujući preventivnim merama koje je lokalna samouprava preduzela ranije, podizanjem nasipa, čišćenjem, proširenjem i produbljivanjem rečnih korita na svinm kritičnim mestima.

I.M.