OEBS obučava kosovske policajke u borbi protiv trgovine ljudima

Misija OEBS-a na Kosovu i Udruženje žena Policije Kosova organizovali su trodnevni kurs obuke za buduće izvođače obuke o trgovini ljudima za žene „više“ službenice policije.

Kurs koji je pohađalo 25 službenica, uključujući poručnice i narednice koje rade u Upravi za istraživanje trgovine ljudima i u drugim jedinicama Policije Kosova, održan je od 21. do 23. marta 2018. godine, u Ohridu, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

„Borba protiv trgovine ljudima jedno je od najzahtevnijih i najsloženijih pitanja u svakom društvu. Zato je unapređivanje sposobnosti službenika policije, a posebno žena službenica policije, da rade na sprečavanju, identifikovanju i suzbijanju trgovine ljudima od najveće važnosti“, rekla je Špresa Mulići, službenica za informisanost o javnoj bezbednosti u Misiji OEBS-a na Kosovu.

„Sa učesnica kojima su predstavljene tehnike planiranja, pripremanja i obavljanja razgovora sa odraslim žrtvama i decom žrtvama trgovine ljudima, i koje su obučene da slične obuke izvode za druge službenike policije, Misija pomaže policiji da jača kapacitete koji će direktno doprineti sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima“, dodala je ona.

Obuka je treći i završni modul trofaznog kursa obuke o trgovini ljudima koji organizuje Misija. Učesnice, budući realizatori obuke, odabrane su nakon evaluacije od strane domaćih i međunarodnih terenskih stručnjaka i nakon završetka prvog i drugog modula održanih 2017. godine, saopšteno je iz kosovske misija OEBS-a.