EU pozdravlja izjavu o početku izrade nacrta Statuta Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu

Angelina Ajnhorst, direktorka za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku i zamenica generalnog direktora Evropske službe za spoljnu akciju, tokom dvodnevne posete Prištini, poručila je da nesporazumi između Beograda i Prištine moraju da budu rešavani dijalogom i u miru, pozdravivši najavu početka izrade statuta Zajednice opština sa srpskom većinom i naglasivši da je potrebno hitno sprovođenje svega dogovorenog u Briselu. 

„Kosovo treba da sprovede sporazum o Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskom većinom bez daljih kašnjenja“, izjavila je posle posete Prištini Angelina Ajnhorst, direktorka za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku i zamenica generalnog direktora Evropske službe za spoljnu akciju.

U tom smislu, Ajnhorst je, kako piše u saopštenju dostavljenom medijima, toplo pozdravila izjavu premijera Ramuša Haradinaja o početku rada Upravljačkog odbora.

Zajedno sa političkim rukovodstvom Kosova, društvenim i predstavnicima sigurnosnog sektora, Ajnhorst je razgovarala o agendi za evropske integracije Kosova, nakon što je Komisija donela novu Strategiju za Zapadni Balkan i u duhu najnovijih godišnjih izveštaja Evropske Komisije, uključujući i za Kosovo.

„Narod Kosova će biti u stanju da pročita ocenu iz prve ruke o napretku Kosova u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i agende evropskih reformi. Pitanja, kao što su poštovanje međunarodnog zakonodavstva, vladavine prava, pravde, transparentnosti, odgovarajućeg pravnog postupka i pravičnog suđenja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, važni su elementi naspram kojih će biti meren napredak. Ostajući posvećeno agendi EU, kao svojoj strateškoj orijentaciji, Kosovo može očekivati konstruktivnu, efektivnu i plodnu saradnju sa EU i regionom kao celinom“, rekla je Ajnhorstova.

Ona je spomenula značaj uspešnog glasanja u Skupštini kojim je ratifikovan sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom, dugo očekivani i ključni korak ka viznoj liberalizaciji, kao i pozitivan rad na nedavno donetom zakonodavstvu u Skupštini.

„Signal funkcionisanja solidnih institucija je više nego neophodan u vremenima kada postoje pitanja, takođe i među stanovništvom ovde, a ne samo u Briselu, i kada su mudrost, poverenje i liderstvo od suštinskog značaja“, istakla je Ajnhorst.

Poseban naglasak je u razgovoru sa kosovskim rukovodstvom stavljen na dijalog između Beograda i Prištine i nedavne događaje u Mitrovici, kada je ugrožen glavni pregovarač Srbije, kao i mnogih ljudi koji žive i rade na severu. Predstavnica EU je spomenula kašnjenja u sprovođenju sporazuma o energetici i naglasila da je potrebno hitno rešenje kojim će Kosovu biti dozvoljeno da postane deo regionalnih mehanizama za prenos električne energije.

U vezi nedavnog hapšenja i izručenje šest turskih državljana koji su imali legalno boravište na Kosovu i kasnije istrage koju je pokrenuo premijer Haradinaj, Ajnhorst je rekla da je izručenje izazvalo mnoga pitanja u Briselu u vezi odgovarajućeg postupka, transparentnosti i pravde.

„U skladu sa posvećenošću Kosova da zajedno radi na slobodnoj i demokratskoj budućnosti, kao što je predviđeno i u SSP-u, sve radnje institucija su ograničene na potpuno poštovanje vladavine prava i promovisanje univerzalnog poštovanja međunarodnih pravila i normi, kada je reč o izručivanju“, istakla je Ajnhorst.

Na kraju, stalna posvećenost Kosova Specijalizovanim većima pokazuje hrabrost i odlučnost za nastavljanje napretka ka EU integracijama i ulaganja istinskih napora u cilj garantovanja vladavine prava, osnovnih sloboda, pravde i pomirenja. Uloga EULEX-a u izgradnji kapaciteta kosovskih institucija vladavine prava, stvaranju multietničkog pravosudnog sistema, oslobođenog od političkog mešanja je takođe bila tema tokom sastanaka, zaključuje se u saopštenju.

A.Ć.