ОЕБС подстиче младе косовске Роме, Ашкалије и Египћ́ане да се придруже полицији

Мисија ОЕБС-а на Косову, Косовска академија за јавну безбедност и Косовска полиција организовале су тродневну радионица за близу 60 младих из заједнице косовских Рома, Ашкалија и Египцћана. Радионица је осмишљена са намером како би учесницима приближио рад, разумевање рада али и предности придруживања полицијским редовима.  

Циљ овакве врсте радионица је да се на Косовску акдемију за јавну безбедност подстакне упис припадника ових заједница.

Полазници старости од 18 до 30 година сазнали су какви су критеријумими одабира будућих полицајаца.

„Упркос различитим механизмима једнаких могуцћности у полицијском законодавству, укључивање косовских Рома, Ашкалија и Египцћана и даље представља изазов“, рекла је Шпреса Мухареми из Мисије ОЕБС-а на Косову.

„Желимо да видимо више представника заједница у полицијској униформи, јер ће то резултирати разноврснијим полицијским снагама и већим поверењем у полицију.“, рекла је Мухареми.

Током радионице учесници су се упознали са полицијским правом, основном обуком и наставним плановима и програмима, полицијом у заједници, кључним принципима демократске полиције и интерним административним прописима.