OEBS podstiče mlade kosovske Rome, Aškalije i Egipć́ane da se pridruže policiji

Misija OEBS-a na Kosovu, Kosovska akademija za javnu bezbednost i Kosovska policija organizovale su trodnevnu radionica za blizu 60 mladih iz zajednice kosovskih Roma, Aškalija i Egipcćana. Radionica je osmišljena sa namerom kako bi učesnicima približio rad, razumevanje rada ali i prednosti pridruživanja policijskim redovima.  

Cilj ovakve vrste radionica je da se na Kosovsku akdemiju za javnu bezbednost podstakne upis pripadnika ovih zajednica.

Polaznici starosti od 18 do 30 godina saznali su kakvi su kriterijumimi odabira budućih policajaca.

„Uprkos različitim mehanizmima jednakih mogucćnosti u policijskom zakonodavstvu, uključivanje kosovskih Roma, Aškalija i Egipcćana i dalje predstavlja izazov“, rekla je Špresa Muharemi iz Misije OEBS-a na Kosovu.

„Želimo da vidimo više predstavnika zajednica u policijskoj uniformi, jer će to rezultirati raznovrsnijim policijskim snagama i većim poverenjem u policiju.“, rekla je Muharemi.

Tokom radionice učesnici su se upoznali sa policijskim pravom, osnovnom obukom i nastavnim planovima i programima, policijom u zajednici, ključnim principima demokratske policije i internim administrativnim propisima.