OEBS organizovao obuku za žene u kosovskoj policiji

Misija OEBS-a na Kosovu završila je program obuke o dužnostima operativnog komandovanja za žene visoke službenice Policije Kosova sa praktičnom obukomkoja je trajala od 29. aprila do 2. maja 2018. godine u Policiji Južnog Velsa u Kardifu, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako se navodi u saopštenju OBES – a petodnevni program je pripremljen u saradnji sa Policijom Kosova i Asocijacijom žena u Policiji Kosova.  Sastojao se od tri modula: unapređivanje rukovodilačkih i liderskih sposobnosti u 2016. godini; dužnosti operativnih komandira u 2017. godini i praktična obuka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Celokupan paket obuke imao je za cilj osnaživanje žena u Policiji Kosova kroz razvijanje njihovih veština i sposobnosti za rukovodeće i liderske funkcije.

„Iako sve veći broj žena postaju pripadnice sektora bezbednosti, one su i dalje nedovoljno zastupljene na višim policijskim komandnim radnim mestima”, rekla je Špresa Muharemi iz Misije OEBS-a.

Muharemi navodi da se ovakvim programima razvijaju rukovodilačke sposobnosti žena i omogućuje im da se u kroz rad upoznaju sa najboljom međunarodnim praksama.

„Na taj način doprinosimo savremenoj policijskoj službi koja će zadovoljavati potrebe i prioritete stanovništva kojem žene žele  da služe“, naglasila je predstavnica OEBS.a

Misija OEBS-a na Kosovu zadužena je za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. Kao takva,  misija redovno realizuje kurseve stručne i specijalizovane obuke za institucije za sprovođenje zakona radi poboljšavanja njihovih kapaciteta, zaključuje se na kraju saopštenja.