Ораховац, 2018., као и пре 1999. године. Мрзе и живе и упокојене Србе

Фото: Оливера Радић