Apostolova: Borba protiv organizovanog kriminal i dalje glavni izazov za Kosovo

Predstavljajući nalaze i preporuke Izveštaja Evropske komisije o Kosovu za 2018, šefica kancelarije EU, Natalija Apostolova je izjavila da je Kosovo zabeležilo napredak u najvažnijim pitanjima vladavine prava i pohvalila ministra pravde, kao i Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova, kao i druge institucije vladavine prava, koje su ovo učinile mogućim. Dodala je da je u određenim drugim pitanjima i dalje potrebna koordinacija rada. Takođe je naglasila da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i dalje predstavljaju glavni izazov za Kosovo.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova, šefica misije EULEKS-a na Kosovu, Aleksandra Papadopulu, ministar pravde Abelard Tahiri, sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova, Nehatom Idrizi i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bljerimom Isufajem, održali su sastanak Zajedničkog odbora za koordinaciju vladavine prava.

„Ono što ostaje da se uradi u zakonodavnom domenu je brzo usvajanje odredbi vezanih za suspenziju i smenjivanje javnih službenika, odnosno optuženih i osuđenih za korupciju“, rekla je Apostolova.

Potrebne zakonske odredbe za osuđene su uvedene u novi Krivični zakonik, koji je sada u Skupštini Kosova, napomenula je Apostolova i dodala da je došla do saznanja da će u novom Zakoniku o krivičnom postupku, koji je trenutno u izradi, biti uvedene relevantne zakonske odredbe o suspenziji javnih službenika pod istragom.

„Nadamo se da ćemo brzo usvajanje oba zakonika u Skupštini Kosova“, izjavila je Apostolova.

Šefica EULEKS-a Aleksandra Papadopulu se fokusirala na proces integracije pravosuđa na severu Kosova, koji je započet u oktobru 2017. Hvaleći uspeh celokupnog procesa, Papadopulova je naglasila: „Osnovni sud u Mitrovici zahteva dalje jačanje kroz mere usmerene na prevazilaženje jezičkih barijera između pravosudnog osoblja kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, kao i kroz akcione planove za rešavanje velikog broja slučajeva sa kojim se novoosnovani Sud suočava“.

„Donošenje odluka i presuda u postupcima koji se odnose na Žalbeno veće KPA za strane koje žive van Kosova, kao što je nedavno pokrenuto, predstavlja važno dostignuće. Zakon o specijalnoj komori Vrhovnog suda je trenutno u izmeni, što označava još jedan važan korak u obezbeđivanju kontinuiteta i održivosti rada Suda „, rekla je Papadopulova.

„Međutim, ne možemo se zaustaviti na ovome. Kosovo još nije usvojilo Nacionalnu strategiju za ratne zločine, koja je nedavno izrađena. Pored toga, apelujemo da Institut za sudsku medicinu postane potpuno funkcionalna institucija kojom rukovodi novi direktor kojeg treba izabrati što je pre moguće i podržan odgovarajućim propisima“.

Ministar pravde, Abelard Tahiri objasnio je mere koje je preduzelo njegovo ministarstvo u cilju jačanja zakonodavnog okvira koji ima za cilj sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala. On je prvenstveno ukazao na paket zakona koji su dizajnirani za borbu protiv korupcije, kao i drugih zakona potrebnih za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Agende evropskih reformi.

„Korupcija je fenomen koji se teško rešava, a istovremeno i problem koji si ne možemo priuštiti da ignorišemo. Od suštinskog je značaja borba protiv iste u cilju jačanja vladavine prava i stvaranja solidnog puta ka evropskoj budućnosti. Od izuzetne je važnosti da se borimo u cilju jačanja vladavine zakona i stvaranja solidnog puta ka izgradnji naše evropske budućnosti. To je posao koji podrazumeva veliku odgovornost kojem je ovo Ministarstvo pravde, kao izvršni entitet pristupilo vrlo ozbiljno“, rekao je Tahiri. „Suspendovanje i smenjivanje javnih službenika koji su optuženi i/ili osuđeni za korupciju je pokriveno novim Nacrtom krivičnog zakonika i dalje će biti razrađeno Nacrtom zakonika o krivičnom postupku“.

Tahiri je objasnio da su dalji napori u borbi protiv korupcije i ispunjavanju preostalih uslova za liberalizaciju viznog režima. U tom smislu on je prvenstveno istakao u procesu funkcionalnog pregleda sektora vladavine prava započeo u aprilu, koji će se koristiti kao sredstvo za popunjavanje praznina u sektoru vladavine prava, čime se poboljšava pravosudni sistem na Kosovu.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Nehat Idrizi nagovestio je da je „Izveštaj o zemlji za Kosovo 2018 ključni indikator u merenju napretka nacionalnih institucija u ispunjavanju evropskih reformi. Istim potvrđuje napredak koji je Kosovo postiglo u nekoliko oblasti politike, ali takođe se priznaje potreba za daljim unapređenjem ovih važnih reformi“.

I.M.