Решење о расподели средстава за производњу медијских садржаја на Косову и Метохији

Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је 5. фебруара 2018. године Конкурса за суфинансирање пројеката за производњу медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија у 2018. години, који је био отворен до 8. марта 2018. године.

На основу циљева и критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/16), Комисија је донела Предлог расподеле средстава са образложењем и висином средстава, на основу којих је сачињено и коначно Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу.