Upravljački tim sa načelnicima katastarskih službi

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa načelnicima katastarskih službi u opštinama sa srpskom većinom. Na sastanku se razgovaralo o nadležnostima Zajednice srpskih opština u pogledu održavanja katastra nepokretnosti, javnog premera, eksproprijacije zemljišta i drugih poslova katastarskih službi.

Načelnici katastarskih službi istakli su važnost pune primene sporazuma o katastru koji je postignut u Briselu, odnosno uspostavljanje valjanog katastra na Kosovu.
Stavljanje katastra pod pun nadzor Zajednice srpskih opština bilo bi, prema mišljenju eksperata, pouzdana prepreka zloupotrebama u vođenju zemljišnih knjiga i drugim poslovima iz ove oblasti.