Управљачки тим ЗСО: Ваљано третирање културе и културне баштине

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општина састао се данас, у оквиру процеса израде нацрта статута Заједнице, са представницима установа културе које функционишу у општинама са српском већином.

На састанку је оцењено да Заједница српских општина, будући да према договорима постигнутим у Бриселу треба да обавља јавне функције у циљу промовисања, ширења и заступања питања од заједничког интереса општина чланица, свакако мора да има и овлашћења у области културе. Саговорници су се сагласили да је унапређење и развој културе, као и заштита културне баштине, кључна област за очување идентитета српског народа, и да је зато од велике важности ваљано третирање културе и културне баштине у нацрту статута Заједнице српских општина.

Питање развоја и унапређења културе и заштите културне баштине нужно би, према мишљењу учесника данашњег састанка, требало да обухвата, у сарадњи са Српском православном црквом и другим релевантним институцијама, право на оснивање и надзор над радом културних установа и њихово повезивање са сродним установама ван Заједнице.