Мисија ОЕБС-а помаже у стварању омладинских коалиција у борби против насилног екстремизма на Косову

Прва по реду обука у организацији Мисије ОЕБС-а на Косову за младе активисте из заједница под насловом „Лидери у борби против нетрпељивости и насилног екстремизма (ЛИВЕ)“ завршена је 29. јуна 2018. у Приштини.

Обука, која се састоји из два модула, одржана је у априлу и јуну и била је усмерена на развој вештина учесника за препознавање и разумевање питања у вези са насилним екстремизмом и радикализмом који воде ка тероризму (ВЕРЛТ), стварање отпорности и осмишљавање супротне реторике којом се осуђује и делегитимизује екстремизам. Обука је за циљ такође имала промовисање алтернативних позитивних порука и могућности за промену.

„Насилни екстремизам и радикализам су проблеми који на различите начине и кроз различите облике утичу на многе људе у свету данас. ЛИВЕ обука ће помоћи девојкама и младићима са Косова да препознају све облике ВЕРЛТ-а који можда постоје у њиховим локалним заједницама, да се тим проблемом баве на правилан начин и осмисле активности за његово спречавање на локалном нивоу“ изјавио је Оливер Шует, шеф Одсека за јавно учешће Мисије ОЕБС-а на Косову.

Биће одржане још три ЛИВЕ обуке. Друга и трећа обука, такође намењене младима и члановима организација грађанског друштва, биће одржане у јулу и септембру и октобру и децембру, док је планирано да се четврта по реду обука, намењена службеницима јавне администрације и запосленима у косовским институцијама, одржи у првом тромесечју 2019. године. По завршетку сва четири курса, укупно 60 младих људи стећи ће средства и вештине неопходне за спречавање и борбу против насилног екстремизма.

Учесници ће такође осмислити и спровести иницијативе на локалном нивоу у циљу решавања и спречавања специфичних питања везаних за ВЕРЛТ са којима се суочавају њихове локалне заједнице.

ЛИВЕ програм на Косову представља прву такву иницијативу коју операција ОЕБС-а на терену спроводи уз финансијска средства норвешке владе.