Управљачки тим са председницима Скупштина општина са српском већином

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општинa, у оквиру процеса израде нацрта статута Заједнице, разговарао је данас са председницима скупштина општина са српском већином о будућој структури и надлежностима Заједнице, као и могућим модалитетима сарадње са локалним самоуправама.

Саговорници су разменили мишљења о начинима укључивања представника локалних самоуправа у органе Заједнице српских општина. Чланови Управљачког тима предочили су да ће органи Заједнице српских општина бити дефинисани у складу са Општим принципима, односно договорима постигнутим у Бриселу.

Бриселским дијалогом је, како су подсетили, између осталог предвиђено да Скупштина Заједнице српских општина, буде највише тело, и да ће бити сачињена од представника које именује свака скупштина општина чланица из редова изабраних одборника.

Скупштина ће имати право да усвоји измене и допуне Статута, пословнике о раду и све неопходне акте и административне одлуке у складу са својим Статутом и сходно својим циљевима. Све измене и допуне Статута, пословника о раду и свих неопходних аката и одлука које је усвојила Скупштина важиће за све чланице сем уколико нека општина чланица формално не изрази другачију одлуку.

Председника, који ће представљати Заједницу, бираће, као и потпредседника, Скупштина из редова одборника општина чланица и њихових градоначелника.

Заједница српских општина имаће, такође, Савет, који ће чинити највише 30 чланова из редова становника општина чланица, укључујући све градоначелнике општина чланица, као и Одбор, који се састоји од седам чланова које бира Скупштина из редова градоначелника и становника општина чланица, и коме ће у раду помагати  професионални колегијуми сачињени од стручњака из области које су обухваћене циљевима и обавезама Заједнице.